Oekraïne

De lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland zijn zeer betrokken bij het conflict in Oekraïne. De 14 lidkerken en geassocieerde leden nemen, op de manier die hen past, verantwoording door overheden én de eigen kerkleiders aan te zetten tot protest en uiterste inspanning. Ook het gebed zien zij als krachtig middel.

Daarnaast ziet de Raad het als zijn rol om ook de Nederlandse regering aan te zetten tot vergaande inspanning om – samen met haar partners in Europa en elders – de vrede in Oekraïne te herstellen.

Staakt het vuren

Op Paaszondag zal de protestantse gemeente in Enschede een brief sturen aan de Orthodoxe kerken van Rusland en Oekraïne. Vanuit oecumenische verbondenheid roept de gemeente daarin de kerken op om zich actief uit te spreken tegen de oorlog en voor een acuut staakt-het-vuren. >>

Pacifist
in oorlogstijd

Niets nieuws onder de zon. Telkens als er weer oorlog uitbreekt, worden overtuigde pacifisten bestookt met vragen. Pacifisme werkt toch niet? Dat is toch idealistisch, naïef zelfs? >>

Gebed
voor vrede

Ook in Nederlandse kerken groeit bezorgdheid over de ontwikkelingen rond Oekraïne. In dit gebed, door Ad van der Helm, klinkt de roep om wijsheid en vrede. Opdat Zijn woord mensenharten raakt; en beweegt tot verzoening. >>