Kerkproeverij

Wanneer het kerkelijk seizoen weer begint, willen veel gemeentes, parochies en andere geloofsgemeenschappen hun deuren wijd openzetten voor nieuwkomers of mensen die in de afgelopen jaren de weg naar de kerk in mindere of meerdere mate zijn kwijtgeraakt.

Welkom in de kerk!

Kerkproeverij is een mooie manier om mensen (hernieuwd) welkom te heten in de kerk. Het concept is eenvoudig: kerkgangers nodigen hun buren, familie, vrienden of kennissen uit om een keer mee te komen naar een kerkdienst of viering. Juist zo’n persoonlijke uitnodiging kan de drempel voor veel mensen enorm verlagen. Je hoeft immers niet in je eentje de stap (weer) te wagen.

Waar eerder Kerkproeverij plaatsvond op een vast weekend, waaromheen een landelijke campagne werd georganiseerd, is dit concept nu losgelaten. Dat geeft kerken de vrijheid de zaterdag of zondag te kiezen die het beste past in de eigen agenda om zodoende nog meer maatwerk te kunnen leveren. De informatie op deze pagina biedt handreikingen voor uitnodigingen en ander materiaal.

We hopen dat lokale geloofsgemeenschappen – onder de vlag van Kerkproeverij – veel kerkgangers mogen begroeten voor een nieuwe of hernieuwde kennismaking met de kerk!

Uitnodigen voor een dienst in de kerk

Nodig je mensen uit om mee te vieren in jullie dienst in de kerk? Dan vind je hier middelen die daartoe uitnodigen, zoals bovenstaand uitnodigingskaartje. Je kan ze online versturen, delen op social media of laten drukken.

Uitnodigen voor jullie online kerkdienst

Hoe kun je iemand uitnodigen voor een online kerkdienst? Hier zijn afbeeldingen voor ontwikkeld in verschillende formaten, bijvoorbeeld om te versturen via WhatsApp of een ander sociaal kanaal. Of om te laten drukken.

Logo’s

Hier is het logo van de Kerkproeverij te downloaden. Om alle kerkgenootschappen te representeren, is het logo in allerlei verschillende kleuren vormgegeven.

Over het ontstaan van Kerkproeverij

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Harvey (auteur van Meer dan welkom) dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al lange tijd niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. Het daagt de kerk ook uit om eens stil te staan bij hoe de viering overkomt voor gasten.

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met ‘de kerk’, kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door medegelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om tóch iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God. Honderden kerken participeerden en deden een uitnodiging aan mensen in hun omgeving. datum te kiezen voor hun Kerkproeverij.