Duurzaam en Groen

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep theologie, kerk en duurzaamheid.

Zes Groene Websites

Daarnaast beheert de werkgroep Groene Websites maar liefst zes sites die aandacht besteden aan deelthema’s. Elke site biedt inspiratie, ideeën, praktische tips en liturgisch materiaal voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

Netwerkgroep Schepping en duurzaamheid

Het onderhouden en uitbreiden van relevante contacten met betrekking tot de schepping en duurzaamheid, het organiseren van activiteiten en publieksacties ter ondersteuning en informatie van de kerkelijke achterban als ook het onderhouden van contacten met de politiek zal de taak zijn van de netwerkgroep Schepping en duurzaamheid. Daarbij horen ook het signaleren en analyseren van nieuwe ontwikkelingen.

COP 28 Dubai:
Eindspel

Eerlijk is eerlijk: ik had niet verwacht dat COP 28 ‘al’ op 13 december zou worden afgerond. En velen met mij. Voorzitter Al Jaber en zijn staf hebben zich de niet malse kritiek aangetrokken en een flinke tand bij gezet. >>