Duurzaam en Groen

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep theologie, kerk en duurzaamheid.

Zes Groene Websites

Daarnaast beheert de werkgroep Groene Websites maar liefst zes sites die aandacht besteden aan deelthema’s. Elke site biedt inspiratie, ideeën, praktische tips en liturgisch materiaal voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

Open Kloostertuin

Een oase van rust midden in de stad: wandelen in het bos, genieten van de bloemen, even zitten in de tuinkapel. Deze zomer is de kloostertuin van Stadsklooster San Damiano in Den Bosch op de tweede zaterdagmiddag van de maand te bezoeken. >>

Zorg voor het eigen huis

De meeste ruime vorm van een gemeenschappelijk huis is de aarde die we als mensheid bewonen. In verbondenheid met elkaar moeten we hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Ons huis is er om te gebruiken, ervan te te genieten, maar niet om te verbruiken. >>

Zondag van de Arbeid

Op 1 mei is het de Dag van de Arbeid, de zondag in de buurt van 1 mei, dit jaar op 2 mei, is de Zondag van de Arbeid. Met het oog hierop maakte Charlotte Kwak een bloemschikking die een plaats kan hebben in de viering. >>