Duurzaam en Groen

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is en hoe dragen we zorg voor een rechtvaardige economie? De Raad wil kerken stimuleren om deze vragen hoog op de agenda te zetten. De werkgroep die zich bezighoudt met dit thema is de werkgroep theologie, kerk en duurzaamheid.

Zes Groene Websites

Daarnaast beheert de werkgroep Groene Websites maar liefst zes sites die aandacht besteden aan deelthema’s. Elke site biedt inspiratie, ideeën, praktische tips en liturgisch materiaal voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

Wereldgebedsdag

Op 5 maart is het Wereldgebedsdag. Thema dit jaar is 'Rotsvast'. Het materiaal is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Vanutu. Centrale Bijbeltekst is Matteüs 7:24-27 - Building on a strong fundation. >>