Partners

De Raad van Kerken werkt samen met vele andere organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. Hieronder vindt u een lijst op alfabetische volgorde van onze partners.

Nederland:

Lidkerken Raad van Kerken in Nederland

Begrip moslims christenen
Forum Katholiciteit
Geloven in Samenleven
Het Goede Leven
In Vrijheid Verbonden
Jong Katholiek
JOP
Justitia et Pax
Katholieke Bijbelstichting
Katholieke Vereniging voor Oecumene
Kerk en Vrede
Kerkinactie
Knooppunt Kerken en Armoede
Landelijk Oecumenisch Platform
Laudato-si
Missie Nederland
Nederlands Bijbelgenootschap
Nederlandse Zendingsraad
Nieuw Wij
Oikocredit
Overleg joden, christenen, moslims (OJCM)
Pax voor vrede
Projectgroep Kerk en Milieu
Samen Kerk in Nederland (SKIN)
TVG (Theologie voor gemeenteleden/geïnteresseerden)
Wereldgebedsdag
Vrouwensynode
Zinweb

Internationaal:

Conference of European Churches (CEC)
Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)
Deutscher Evangelischer Kirchentag
Ecumenical Institute Bossey
World Council of Churches
World Evangelical Alliance