Agenda

Week van Gebed bij Gemeenschap Chemin Neuf

Het programma van de gemeenschap Chemin Neuf voor de Week van gebed is voor iedereen te volgen op YouTube, met inleidingen, getuigenissen en gebeden vanuit de breedte van de kerk. >>

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Doopsgezinden en rooms-katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Nu is er een webinar over het dialoograpport. >>

Fratelli Tutti

Over de uitdaging te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. >>

Duurzaamheid in de kerk (2)

Maandelijkse webinarreeks om (aankomende) groene kerken te inspireren om duurzame stappen te zetten. Verduurzamen. Hoe krijg ik mijn kerk mee? >>

Duurzaamheid in de kerk (3)

Maandelijkse webinarreeks om (aankomende) groene kerken te inspireren om duurzame stappen te zetten. Energie en klimaat: een duurzaam kerkgebouw. >>

Duurzaamheid in de kerk (4)

Maandelijkse webinarreeks om (aankomende) groene kerken te inspireren om duurzame stappen te zetten. Bewust inkopen als kerk. >>

Bonhoeffer75

Op 8 mei 2021wordt in Culemborg de landelijke ontmoetingsdag Bonhoeffer75 gehouden. >>