Publicaties

De Raad van Kerken in Nederland verzorgt diverse publicaties op het gebied van kerk, geloof en samenleving.

Nieuwsbrief

11 keer per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief, doorgaans op de eerste maandag van de maand. U kunt zich hierop abonneren.

Lees meer

Oecumenische Bezinning

De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving.

Lees meer

Oecumenisch Bulletin

Het Oecumenisch Bulletin is een algemene uitgave van de Raad van Kerken en verschijnt één tot drie keer per jaar.

Lees meer

Week van Gebed

Binnenkort is het materiaal van de Week van gebed beschikbaar in de webshop.

Lees meer

Archief

In het archief vindt u diverse publicaties, beleidsstukken en oecumenische basisdocumenten. Ook zijn hier oudere uitgaven te vinden in de reeks Oecumenische Bezinning.

Lees meer