Publicaties

De Raad van Kerken in Nederland verzorgt diverse publicaties op het gebied van kerk, geloof en samenleving. Daarnaast biedt de Raad toerustingsmateriaal aan voor oecumenische vieringen, gespreksgroepen en thema-avonden.

Nieuwsbrief

11 keer per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief, doorgaans op de eerste maandag van de maand. U kunt zich hierop abonneren.

Lees meer

Oecumenische Bezinning

De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving.

Lees meer

Vieringen

De Raad van Kerken biedt veel materiaal aan om (oecumenische) vieringen voor te bereiden. Veel daarvan kunt u gratis downloaden.

Lees meer

Gesprekshandleidingen

De Raad van Kerken biedt divers materiaal aan om vieringen en ontmoetingen in lokale geloofsgemeenschappen te ondersteunen.

Lees meer

De kerk, een veilige plek

De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen, maar in het bijzonder voor jongeren en kwetsbare personen. De Raad wil daarom kerken stimuleren hierop beleid te ontwikkelen.

Lees meer

Interreligie

Jaarlijks verschijnen een divaligroet en een ramadangroet die men vanuit de eigen geloofsgemeenschap kan sturen aan respectievelijk hindoes en moslims.

Lees meer

Archief

In het archief vindt u diverse publicaties, beleidsstukken en oecumenische basisdocumenten. Ook zijn hier oudere uitgaven te vinden in de reeks Oecumenische Bezinning.

Lees meer