Conferentie van Europese Kerken – assemblee 2023

Elke vijf jaar komt de algemene vergadering van de conferentie van Europese kerken bijeen om beslissingen te nemen over de toekomst. Het is een belangrijk moment van gebed en bezinning op de rol van kerken en christenen in Europa.

De assemblee van de CEC – van 14 tot en met 20 juni in Tallinn – brengt deelnemers uit heel Europa bij elkaar. Ze vertegenwoordigen lidkerken, partnerorganisaties en nationale raden van kerken. Het thema ‘Under God’s blessing, shaping the future’ inspireert hen om, in een oecumenische geest, te overdenken hoe kerken kunnen bijdragen aan de toekomst van Europa. Daarnaast kiezen de gedelegeerden de nieuwe leden van het bestuur, die de komende vijf jaar richting geven aan het werk van de conferentie.

Op weg naar vrede en wederzijds begrip

De Conferentie van Europese Kerken is een samenwerkingsverband van 113 orthodoxe, protestantse, anglicaanse en oud-katholieke kerken uit heel Europa. Plus meer dan 40 nationale raden van kerken en partnerorganisaties. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 380 miljoen Europese burgers. De conferentie werd opgericht in 1959. De motivatie daarvoor ontstond in de periode van de Koude Oorlog, toen Europa verdeeld en gefragmenteerd was geraakt. Een groep kerkleiders uit Oost- en West-Europa zochten wegen om de Europese kerken een rol te geven op de weg naar vrede en wederzijds begrip.

Lichaam van Christus

Wat zou een kerkelijke conferentie zonder een dagelijks Bijbelstudie zijn? Bisschop Nicolas Baines onderzocht op een creatieve en verrassende wijze met de deelnemers wat het betekent om Lichaam van Christus te zijn. >>

Als een auto zonder remmen

Keynote speaker op de tweede dag van de assemblee was de socioloog Hartmut Rosa. Hij hield, in hoog tempo, een pleidooi voor het begrip 'resonantie' als sleutelbegrip voor de toekomst van Europa. Op meerdere manieren iets té snel voor Iris Speckman. >>