Agenda

Amazing Grace – film: Moeder Suriname

Amazing Grace is een reeks activiteiten rond slavernij en bevrijding daarvan in verleden en heden, georganiseerd vanuit de Dominicanenkerk in Zwolle. >>

Mini-pelgrimage in Zwolle

De Dominicanenkerk in Zwolle organiseert op Goede Vrijdag in en rond Zwolle een mini-pelgrimage van een dag. Wandeling, bezinning en gebed wisselen elkaar af. >>

Weekend Iona Community

De Iona Community in Nederland bestaat 25 jaar. Het jaarlijkse weekend in Dopersduin (24 – 26 mei 2024) is een goede gelegenheid hierbij stil te staan. >>

Amazing Grace – oecumenische slotviering

Amazing Grace is een reeks activiteiten rond slavernij en bevrijding daarvan in verleden en heden, georganiseerd vanuit de Dominicanenkerk in Zwolle. >>