Agenda

Steek een kaars aan!

Met kaarslicht tonen burgers aanstaande zondag hun betrokkenheid bij het Palestijnse volk. Zij ontsteken om 19.00 uur op de Dam in Amsterdam en op de Grote Kerkmarkt in Wageningen kaarsen om op te roepen tot een staakt-het-vuren. >>

Lichtjestour Goes

Zes kerken en geloofsgemeenschappen zetten dit jaar de schouders onder de Goese Lichtjestour. Op alle stopplaatsen wordt onderweg het kerstevangelie tot leven gebracht met zang, dans, muziek en vertelling. >>

Week van gebed voor eenheid 2024

Het thema voor de aanstaande Week van Gebed voor eenheid, ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’, is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan. >>