Interkerkelijke Jongerenraad

Wil jij jongeren en jongvolwassenen over kerkgrenzen heen verbinden? Wil je samen met andere jongvolwassenen invloed uitoefenen op het beleid van de kerk(en) en rond belangrijke maatschappelijke thema’s een stem zijn voor jongeren?

Voor het opzetten van een landelijk interkerkelijk platform voor jongeren zijn we op zoek naar kernteamleden:

  • Je bent nieuwsgierig naar de breedte van de kerk en respectvol naar de verschillende tradities
  • Je hebt gemiddeld twee uur per week de tijd om te besteden aan opbouw van het netwerk
  • Bij voorkeur ben je actief op sociale media

Niet van morgen, maar van vandaag

Jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar de kerk van vandaag. De Interkerkelijke Jongerenraad (werktitel) wordt een ontmoetingsplek voor gelovige, zoekende en geïnteresseerde jongeren die zich verbonden voelen met een kerk in Nederland. Onder de vlag van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland willen we jongeren bij elkaar brengen. Niet alleen voor ontmoeting, maar ook om samen invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de kerk(en). Om samen een stem te zijn voor de maatschappelijke thema’s die wij belangrijk vinden. Samen ben je sterker. Door de Interkerkelijke Jongerenraad krijgen jongeren in Nederland de mogelijkheid om mee te doen op Europees niveau in de internationale interkerkelijke samenwerking. De jongerenraad zal zich bezig houden met bijeenbrengen van jongeren, organiseren van events en de jongeren vertegenwoordigen in het beleid van kerken. Dit alles online en offline. 

Reageren

Als je je herkent in dit profiel en de uitdaging van deze functie wel ziet zitten, ontvangen we graag je reactie per e-mail waarin je je motivatie deelt. Stuur je e-mail naar r.japenga@raadvankerken.nl. Je kunt reageren tot 1 mei 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renate Japenga, r.japenga@raadvankerken.nl

Ken je iemand in je netwerk voor wie dit iets zou kunnen zijn, wijs hem of haar dan gerust op deze vacature of stuur deze flyer. Dat waarderen we zeer!