Actueel

Over grondstoffenschaarste

In oktober werd een conferentie belegd in het Tropeninstituut in Amterdam over een duurzame toekomst en de toenemende grondstoffenschaarste. Namens de Raad van Kerken leverde een drietal deskundigen een bijdrage vanuit een ethisch en theologisch perspectief. >>

Horen, zien en spreken

Op 6 november vond een toerustingsdag plaats van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Almatine Leene, predikant, Theoloog des Vaderlands en ervaringsdeskundige hield een indrukwekkende lezing over daderschap, schuld, recht en gerechtigheid met de titel 'Horen, zien en spreken'. >>

Materiaal bestellen Week van gebed 2022

Kerken en werkgroepen kunnen beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Voor liturgische commissies is het voorbereidingsboekje voor viering en gebed beschikbaar. Ook ander materiaal kan al besteld.

Lees meer

Opinie

Agenda