Actueel

Hij vond God, of God hem

Na zijn aankomst in 2015 in Nederland krijgt de Afghaanse Jumaa-Khan meerdere afwijzingen van zijn asielaanvraag. Pas in 2021 is de bekering die hij in de tussentijd meemaakte grond voor een verblijfsvergunning. >>

Agenda

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen

Waar racisme voor verdeeldheid zorgt, wil de Week van gebed voor eenheid 2023 verbinding brengen. De gebedsweek (15 t/m 22 januari) moedigt aan om goed te doen en recht te zoeken.

Lees meer

Opinie

Als God niet zomaar helpt…

In het boek Eleison beschrijft Coen de Hoog zijn huwelijk met zijn vrouw Femke die opgroeide in een christelijk gezin vol (seksueel) geweld. Een boek dat niet alleen veel herkenning oproept bij ervaringsdeskundigen, maar ook verwarring bij lezers die hiermee zelf geen ervaring hebben. >>