Actueel

Agenda

Nieuwe uitgave Oecumenische Bezinning: ‘Eindelijk vrij?’

Met een breed palet aan onderwerpen, in vier delen ingeleid en voorzien van gespreksvragen biedt deze uitgave een rijke handreiking voor bezinning en dialoog rond slavernij en afhankelijkheid.

Lees meer

Opinie

Monniken op de vlucht

Een groep monniken, uit de abdij van Orval, komt in 1725 terecht op een landgoed bij Zeist. In zijn publicatie 'Vluchtelingen in de republiek' zet mgr.dr. Dick Schoon hun geschiedenis boeiend uiteen. >>

Groen en solidair

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. In dit onlangs verschenen boek laten 36 kerk- en kloostergemeenschappen zien hoe ze hier handen en voeten aan geven. >>