Actueel

Raad schrijft informateur

De Raad heeft in overleg met zijn beraad- en werkgroepen een brief verzonden aan de informateur. Vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht die van belang zijn voor het komende regeringsbeleid. >>

Een Bijbel die verbindt

In de afgelopen jaren reviseerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Peter Siebe interviewt projectleider Matthijs de Jong over deze verbeterde versie, die in oktober verschijnt. >>

CEC ontvangt EU-subsidie

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) ontvangt samen met het Veiligheids- en Crisiscentrum (SACC) van het Europees Joods Congres (EJC), Faith Matters en de Europese Boeddhistische Unie een subsidie van 3 miljoen euro om te helpen bij de bescherming van gebedshuizen in Europa. >>

Anders, authentiek

Ik prijs de HEER met hart en ziel. Hij heeft mij gewild, mij gemaakt zoals ik ben: Ja, Hij maakte mij anders, authentiek en mooi …

Lees meer

Opinie

Pelgrimeren met een missie

Gied ten Berge schreef een boeiend en mooi proefschrift "Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief" over pelgrimages naar wat de auteur ‘het Land’ noemt, Israël en Palestina. >>

Agenda