Steun de Raad

Vele vrijwilligers verrichten het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Zij worden daarbij ondersteund door drie betaalde krachten: Algemeen secretaris, Coen Wessel, en in deeltijd communicatiemedewerker Marian Hoek van Dijke en secretaresse Marjolein Draijer.

Dit wordt allereerst mogelijk gemaakt door de vaste bijdragen vanuit de lidkerken. Deze bijdragen dekken echter niet alle kosten. Daarom vraagt de Raad ook de steun van lokale Raden van Kerken en van particulieren.

Wat kunnen lokale en regionale Raden van Kerken doen?

Wij vragen lokale en regionale Raden van Kerken om één keer per jaar een collecte te houden ten dienste van het werk van de landelijke Raad van Kerken. Dat kan een deurcollecte of een extra collecte in de viering zijn. Bij het bureau zijn folders te verkrijgen, die eventueel als ondersteuning van de collecte kunnen worden verspreid. U kunt hier de collectefolder downloaden of inzien. Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u lezen op de pagina met FAQS over de jaarlijkse collecte.

Wat kunt u als particulier doen?

Voor wie persoonlijk de oecumene wil bevorderen kan Maat van de Raad worden of een losse bijdrage overmaken op:

IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39
t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken te Amersfoort.

De Stichting Vrienden van de Raad is, net als de Raad van Kerken zelf, door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (RSIN 821586142). Klik hier om u online aan te melden

Op welke wijze of met welk bedrag u ons ook ondersteunt: Hartelijk dank!