Plenaire Raad

De plenaire Raad bestaat uit het moderamen (dagelijks bestuur) en afgevaardigden van de lidkerken en geassocieerde leden. De Raad vergadert vijf keer per jaar rond inhoudelijke onderwerpen; alternerend zijn er korte onlinebijeenkomsten ter uitwisseling van informatie en mededelingen vanuit de lidkerken en de Raad.

Moderamen

 • Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
 • Ds. J. (Johannes) Welschen Evangelische Broedergemeente in Nederland– vice-voorzitter
 • Ds. S.C. (Christien) Crouwel Protestantse Kerk in Nederland – algemeen secretaris
 • Drs. R. (Redmer) Kuiken Protestantse Kerk in Nederland – penningmeester
 • Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende Rooms-Katholieke Kerk – assessor
 • H.M. (Harm) Jager Bond van Vrije Evangelische Gemeenten – assessor
 • Ds. dr. R. (René) de Reuver Protestantse Kerk in Nederland – assessor
 • Mgr. dr. D.J. (Dirk Jan) Schoon Oud-Katholieke Kerk – assessor

Lidkerken

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

 • Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende (lid moderamen)
 • Vicaris Lic. drs. A. (Arjen) Bultsma
 • vacant
 • Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte (secundus)
 • Drs. L.F.M. (Berry) van Oers (secundus)

Protestantse Kerk in Nederland

 • Ds. dr. R. (René) de Reuver (lid moderamen)
 • Ds. M.C. (Marco) Batenburg
 • Ds. K. (Karin) van den Broeke

Oud-Katholieke Kerk

 • Mgr. dr. D.J. (Dirk Jan) Schoon
 • Mgr. B.Th. (Bernd) Wallet MA (secundus)

Remonstrantse Broederschap

 • Ds. L.D. (Leonie) van Staveren
 • Drs. A.M.D. (Annemarie) Gerretsen (secundus)

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 • Ds. S.P. (Sonja) van der Meulen
 • Drs. M. (Machteld) Stam-Timmer (secundus)

Evangelische Broedergemeente in Nederland

 • S. (Sandra) Oosterwolde
 • Ds. S. (Stefan) Bernhard (secundus)

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

 • Drs. J.K. (Jethro) Zevenbergen
 • Drs. M.J. (Marianne) IJspeert (secundus)

Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

 • Mgr. dr. Mor Polycarpus Augin Aydin
 • F. (Fikri) Sumer (secundus)

Leger des Heils

 • Commissioner A. (Alistair) Venter
 • Kapitein C. (Christiaan) van Nieuwenhuijzen (secundus)

Anglicaanse Kerk in Nederland

 • Revd C. (Chris) Nicholls
 • H. (Henk) Korff (secundus)

Koptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië

 • Vader Y. (Yousab) Thabet
 • M. (Mariana) Gerges (secundus)

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

 • H.M. (Harm) Jager (lid moderamen)
 • vacant (secundus)

Orthodoxe Kerk in Nederland

 • Aartspr. drs. Th.N.A. (Theodoor) van der Voort
 • Pr. H. (Hildo) Bos (secundus)

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

 • R. (Reinier) van Markus
 • Drs. P. (Peter) Klene (secundus)

Geassocieerde leden

2of3bijEEN

 • Ds. H.J. (Ineke) Bakker
 • Y. (Yosé) Höhne-Sparborth (secundus)

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

 • Ds. R.K. (Rob) de Raad BA, MDiv, MA
 • E.M.F. (Enrico) Karg (secundus)

Vrijzinnigen Nederland

 • I.M. (Ivo) de Jong
 • Voorganger mr. drs. J. (Johan) de Wit (secundus)

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

 • P. (Peter) Grim
 • M.H. (Machiel) Jonker (secundus)

Nederlandse Gereformeerde Kerken

 • Ds. D.W.L. (Dinand) Krol
 • vacant (secundus)

Adviseurs beraadgroepen

 • Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen – beraadgroep Geloof en kerkelijke gemeenschap
 • Mr. drs. H. (Huib) Klamer – beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede