Plenaire Raad

De plenaire Raad bestaat uit het moderamen (dagelijks bestuur) en afgevaardigden van de lidkerken en geassocieerde leden. De Raad vergadert zes keer per jaar.

Moderamen

 • Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
 • Ir. K. (Kees) Nieuwerth Religieus Genootschap der Vrienden – vice-voorzitter
 • Drs. S.C. (Christien) Crouwel Protestantse Kerk in Nederland – algemeen secretaris
 • Drs. R. (Redmer) Kuiken Protestantse Kerk in Nederland – penningmeester
 • Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende Rooms-Katholieke Kerk – assessor
 • Dhr. H.M. (Harm) Jager Bond van Vrije Evangelische Gemeenten – assessor
 • Dr. R. (René) de Reuver Protestantse Kerk in Nederland – assessor
 • vacant – assessor

Lidkerken

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

 • Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende (lid moderamen)
 • Drs. A. (Arjen) Bultsma
 • vacant
 • Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte (secundus)
 • Drs. L.F.M. (Berry) van Oers (secundus)

Protestantse Kerk in Nederland

 • Dr. R. (René) de Reuver (lid moderamen)
 • Drs. M.C. (Marco) Batenburg
 • Drs. J. (Jeannette) Galjaard
 • vacant (secundus)

Oud-Katholieke Kerk

 • Mgr. dr. D.J. (Dick) Schoon
 • B.Th. (Bernd) Wallet MA (secundus)

Remonstrantse Broederschap

 • Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen
 • A.M.D. (Annemarie) Gerretsen (secundus)

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 • Drs. S.P. (Sonja) van der Meulen
 • Drs. H.W. (Henk) Stenvers (secundus)

Evangelische Broedergemeente in Nederland

 • Drs. J. (Johannes) Welschen
 • Drs. S. (Stefan) Bernhard (secundus)

Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

 • Drs. J.K. (Jethro) Zevenbergen
 • Drs. M.J. (Marianne) IJspeert (secundus)

Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

 • Mgr. dr. Mor Polycarpus Augin Aydin
 • Dhr. F. (Fikri) Sumer (secundus)

Leger des Heils

 • Majoor A.E. (Jeanne) van Hal
 • vacant (secundus)

Anglicaanse Kerk in Nederland

 • Drs. H. (Henk) Korff
 • Drs. J.R. (Joop) Albers (secundus)

Koptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië

 • Dhr. Y. (Yousab) Thabet
 • Dhr. D. (Damian) Beshay (secundus)

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

 • Dhr. H.M. (Harm) Jager (lid moderamen)
 • vacant (secundus)

Orthodoxe Kerk in Nederland

 • Drs. Th.N.A. (Theodoor) van der Voort
 • Pr. H. (Hildo) Bos (secundus)

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

 • Dhr. P. (Peter) Klene
 • Dhr. E. (Edwin) Diersmann (secundus)

Geassocieerde leden

2of3bijEEN

 • Drs. J. (Jasja) Nottelman
 • Drs. Y. (Yosé) Höhne-Sparborth (secundus)

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

 • Drs. R.K. (Rob) de Raad
 • E.M.F. (Enrico) Karg (secundus)

Vrijzinnigen Nederland

 • Drs. L.J. (Wies) Houweling
 • Mr. Drs. J. (Johan) de Wit (secundus)

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

 • M.H. (Machiel) Jonker
 • P. (Peter) Grim (secundus)

Adviseurs beraadgroepen

 • Prof. Dr. H.W.M. (Herwi) Rikhof  – beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap
 • Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel – beraadgroep Samenlevingsvragen
 • vacant – beraadgroep Interreligieuze ontmoeting

Journalistiek ambassadeur

 • T.J. (Teun-Jan) Tabak