Recensie

Regelmatig verschijnen boeken die interessant zijn voor de volle breedte van onze kerken. Heeft u zo’n boek gelezen en wilt u uw leeservaring delen? Stuur ons die dan!

Wat is Wijsheid

Wat is Wijsheid?’ is een bijzonder boekje met bijdragen over de zin van leven en de aarde leefbaar maken op korte termijn en voor toekomstige generaties. >>

De Heilige Geest

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het vierde artikel. >>