Recensie

Regelmatig verschijnen boeken die interessant zijn voor de volle breedte van onze kerken. Heeft u zo’n boek gelezen en wilt u uw leeservaring delen? Stuur ons die dan!

De laatste dingen

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het zesde en laatste artikel. >>

Onze Vader – Hoop voor Gods wereld

Patrick Nullens, hoogleraar en pastor, schreef een boekje over het Onze Vader. Aanleiding hiervoor was de oproep van Paus Franciscus aan het begin van de coronacrisis om als christenen gezamenlijk het Onze Vader te bidden. >>

De Kerk in de kracht van de Heilige Geest

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het vijfde artikel. >>