Armoedebestrijding

In Nederland leven nog steeds vele volwassenen en kinderen onder het sociale minimum. De Raad van Kerken zet zich in om hun positie te verbeteren en participeert daarom in het Knooppunt Kerken en Armoede.