Armoedebestrijding

In Nederland leven nog steeds vele volwassenen en kinderen onder het sociale minimum. De Raad van Kerken zet zich in om hun positie te verbeteren en participeert daarom in het Knooppunt Kerken en Armoede.

Mondiale schuldenvraagstuk

Christenen bijeen in het kader van een dialoog met IMF en Wereldbank wisselden ervaringen uit van landen die gebukt gaan onder zware schuldenlasten. Er werden concrete voorstellen besproken om de schuldencrisis te boven te komen. >>

#Nietalleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt veel van deze initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. >>