Armoedebestrijding

In Nederland leven nog steeds vele volwassenen en kinderen onder het sociale minimum. De Raad van Kerken zet zich in om hun positie te verbeteren en participeert daarom in het Knooppunt Kerken en Armoede.

Voor een solidaire samenleving

De Raad steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die worden geconfronteerd met de snel stijgende energiekosten te compenseren, en roept het Kabinet op de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. >>