Oecumene

Een van de hoofdtaken van de Raad van Kerken is het bevorderen van het gesprek tussen kerken, de oecumenische dialoog. Daarbij gaat het zowel om het gesprek tussen de kerken die aangesloten zijn bij de Raad als met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Daarnaast trekken we op zoveel mogelijk terreinen gezamenlijk op.

Onmacht en zorgen

Mgr. Dirk-Jan Schoon, bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk staat stil bij de onmacht en zorgen van pastores en andere werkers in de kerk rond de coronacrisis. Een overweging bij Jeremia 45:1-5 ter bemoediging. >>

Raad spreekt over toekomst van de oecumene

Hoe verstaat de Raad van Kerken zijn opdracht? Moeten we andere keuzes maken als kerken wanneer het om de oecumene gaat? Over deze vragen sprak de Raad tijdens twee heidagen in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. Teun Jan Tabak schreef een impressie. >>