Oecumene

Een van de hoofdtaken van de Raad van Kerken is het bevorderen van het gesprek tussen kerken, de oecumenische dialoog. Daarbij gaat het zowel om het gesprek tussen de kerken die aangesloten zijn bij de Raad als met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Daarnaast trekken we op zoveel mogelijk terreinen gezamenlijk op.

Kerken en slavernij

De Raad van Kerken onderzoekt of een volgende stap kan worden gemaakt is de discussie over slavernij. In de plenaire Raadsvergadering van 8 september jl. werd een eerste aanzet gegeven. >>

Eenzaamheid is een netwerk dat scheurt

Van 30 september tot en met 7 oktober is de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. De Raad van Kerken is betrokken bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid die deze week organiseert. Ook lokale raden kunnen aan de slag met eenzaamheid. >>

Werken van barmhartigheid

Als weerspiegeling van Gods barmhartigheid is het doen van goede werken de basis van het christelijk handelen in de wereld. Deze week verschijnt de brochure 'De werken van Barmhartigheid', nr. 66 in de reeks Oecumenische Bezinning. >>