Oecumene

Een van de hoofdtaken van de Raad van Kerken is het bevorderen van het gesprek tussen kerken, de oecumenische dialoog. Daarbij gaat het zowel om het gesprek tussen de kerken die aangesloten zijn bij de Raad als met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Daarnaast trekken we op zoveel mogelijk terreinen gezamenlijk op.

Oecumene bloeit in Zeeland

Kerkelijk Zeeland staat bol van oecumenische ontwikkelingen. Dat bleek woensdag 31 mei tijdens een bijeenkomst in Goes van de Raad van Kerken Zeeland. Predikanten, pastores en kerkenraadsleden praatten elkaar daar bij over de interkerkelijke contacten. >>