Oecumene

Een van de hoofdtaken van de Raad van Kerken is het bevorderen van het gesprek tussen kerken, de oecumenische dialoog. Daarbij gaat het zowel om het gesprek tussen de kerken die aangesloten zijn bij de Raad als met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Daarnaast trekken we op zoveel mogelijk terreinen gezamenlijk op.

Geert Groote jaar van start

De Actuele Moderne Devotie Beweging roept, vanaf vandaag, het Geert Groote Jaar uit. Met aandacht voor Geert Groote en de Moderne Devotie wil de beweging bijdragen aan bekendheid en begrip van de idealen en waarden van de Moderne Devotie. >>