Nieuwsberichten

Onmacht en zorgen

Mgr. Dirk-Jan Schoon, bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk staat stil bij de onmacht en zorgen van pastores en andere werkers in de kerk rond de coronacrisis. Een overweging bij Jeremia 45:1-5 ter bemoediging. >>

En toch… Paasgroet vanuit de Raad van kerken

In deze week voor Pasen volgen we als christenen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. De voorbereidingstijd van veertig dagen die hieraan voorafging hield in Nederland gelijke pas met de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus. Daarmee is de vraag naar de betekenis van lijden en opstanding voor velen groter dan ooit. >>

Heiligen der Laatste Dagen

In Den Bosch zijn de Heiligen der Laatste Dagen lid van het Beraad van Kerken. Hun toetreding is niet zonder discussie gegaan. Erica Scheenstra en Richard Sleegers vertellen hoe het proces tot toetreding is verlopen en hoe dat past in hun visie op de oecumene. >>