Nieuwsberichten

De toekomst van de lokale oecumene

Op woensdag 13 maart kwamen circa 25 vertegenwoordigers van lokale raden van kerken in een online-bijeenkomst samen om elkaar te inspireren met 'beste praktijken', informatie te ontvangen en in sommige gevallen ook zorgen te delen over de toekomst van de lokale oecumene. >>

Oecumene bloeit in Zeeland

Kerkelijk Zeeland staat bol van oecumenische ontwikkelingen. Dat bleek woensdag 31 mei tijdens een bijeenkomst in Goes van de Raad van Kerken Zeeland. Predikanten, pastores en kerkenraadsleden praatten elkaar daar bij over de interkerkelijke contacten. >>

Oecumenelezing 2022

Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit in De Geertekerk te Utrecht. In zijn lezing ging hij in op het thema van de komende assemblee van de Wereldraad: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.’ >>

Geert Groote jaar van start

De Actuele Moderne Devotie Beweging roept, vanaf vandaag, het Geert Groote Jaar uit. Met aandacht voor Geert Groote en de Moderne Devotie wil de beweging bijdragen aan bekendheid en begrip van de idealen en waarden van de Moderne Devotie. >>