Nieuwsberichten

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de vrouwen in Midden-Amerika en de hoop en troost die Bijbelverhalen kunnen geven. Het verhaal leert ze dat Jezus nabij is, dat Jezus het lijden kent. Dat God niet ver weg is, maar nabij is in de dood. >>

Elfde assemblee Wereldraad

Het thema van de assemblee van de Wereldraad in 2022 in Karlsruhe roept op tot een 'oecumene van het hart'. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede, spreekt het thema van hoop op een betere toekomst door verzoening en eenheid door de liefde van Christus. >>

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten spreekt over Romeinen 8:35: 'Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.' Paulus concludeert: Er is absoluut niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u. >>

Woorden van Hoop en Troost

Diaken Damian Beshay, Koptisch-Orthodoxe Kerk, spreekt over Prediker 11: 'Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.' Het gaat hier om het werpen, het loslaten van de bestemming, maar ook om het brood, symbool voor gebaren en daden. >>