Woorden van Hoop en Troost

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de vrouwen in Midden-Amerika en de hoop en troost die Bijbelverhalen kunnen geven. Het verhaal leert ze dat Jezus nabij is, dat Jezus het lijden kent. Dat God niet ver weg is, maar nabij is in de dood. >>

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten spreekt over Romeinen 8:35: 'Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.' Paulus concludeert: Er is absoluut niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u. >>

Woorden van Hoop en Troost

Diaken Damian Beshay, Koptisch-Orthodoxe Kerk, spreekt over Prediker 11: 'Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.' Het gaat hier om het werpen, het loslaten van de bestemming, maar ook om het brood, symbool voor gebaren en daden. >>

Woorden van Hoop en Troost

In de vijftiende aflevering spreekt Johan de Wit vanuit de Vrijzinnigen Nederland over het dunne koord van de koorddanser. In het steeds weer zoeken naar de balans kunnen we de weg voltooien die voor ons ligt. Ook aarzelende stappen brengen ons bij het einde van de reis. >>