Disclaimer en privacyverklaring

Het bureau heeft geprobeerd alle rechthebbenden van foto’s en andere uitingen te noemen. Mocht dat naar uw idee onvoldoende gelukt zijn, dan kunt u zich in verbinding stellen met het bureau van de Raad van Kerken. De Raad aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Privacyverklaring