Maat worden

Voor wie ook financieel de oecumene wil bevorderen kan Maat van de Raad worden. Dan kan door het formuliuer ‘Maat van de Raad’ in te vullen, een eenmalige bijdrage over te maken of door een periodieke schenking te doen. Hartelijk dank!