Steun de Raad financieel

Vele vrijwilligers verrichten het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Zij worden daarbij ondersteund door drie betaalde krachten: Algemeen secretaris, Coen Wessel, en in deeltijd communicatiemedewerker Marian Hoek van Dijke en secretaresse Marjolein Draijer.

Dit wordt allereerst mogelijk gemaakt door de vaste bijdragen vanuit de lidkerken. Deze bijdragen dekken echter niet alle kosten. Daarom vraagt de Raad ook de steun van lokale Raden van Kerken en van particulieren.

De Stichting Vrienden van de Raad is, net als de Raad van Kerken zelf, door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (RSIN 821586142).

U kunt de Raad op verschillende manieren financieel steunen

U kunt het werk van de Raad steunen met een vaste jaarlijkse bijdrage waar u geen omkijken meer naar heeft. Dit regelt u heel eenvoudig zelf door een machtiging af te geven via uw bank.

U kunt natuurlijk ook een eenmalige bijdrage overmaken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39
t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken te Amersfoort.

Wilt u een grotere bedrag geven, verdeeld over meerdere jaren? Dan kunt u een periodieke schenking overwegen. Via het formulier periodieke schenking (pdf; formulier belastingdienst) steunt u het werk van de Raad een aantal achtereenvolgende jaren.

In welke vorm dan ook: hartelijk dank voor uw steun!