Oecumenische Bezinning

De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving. Deze specials verschijnen onregelmatig en worden toegestuurd aan hen die Vriend van de Raad zijn. Hier leest u hoe u Vriend kunt worden.
Staat de gezochte uitgave er niet bij? Informeer bij rvk@raadvankerken.nl