Vluchtelingen

Aandacht voor de situatie van vluchtelingen in, maar ook buiten Nederland, is één van de speerpunten van de Raad van Kerken. Het werk hiervoor wordt verricht door onze werkgroep vluchtelingen. Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten.

Procederen voor je leven

Asielzoekers die maar door blijven procederen; het is een bekend verwijt. De familie Masih blééf inderdaad procederen. Terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk voor hen als christenen, beschuldigd van het beledigen van de Koran. >>

Vervolg opvang ongedocumenteerden

De Raad stuurde opnieuw een brief aan de overheid met de dringende oproep de maatschappelijke opvang weer open te stellen en de COA-voorzieningen voort te zetten, ook voor niet-rechthebbende ongedocumenteerden. >>