Werkgroep Vluchtelingen

De werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van het asielbeleid en adviseert vervolgens de Raad van Kerken over in te nemen standpunten of uit te voeren activiteiten. Daarnaast voert de werkgroep activiteiten uit die te maken hebben met bewustwording van de kerkelijke achterban, zoals de landelijke werkdag vluchtelingen. Ten slotte onderhoudt de groep contacten met de politiek. Regelmatig voert de Raad van Kerken gesprekken met politici en de minister van vreemdelingenzaken. De werkgroep bereidt deze gesprekken voor en neemt eraan deel.

De laatste berichten over vluchtelingen vindt u hier.

Samenstelling

 • Drs H.J. (Ineke) Bakker Protestantse Kerk in Nederland – voorzitter
 • C.E.J. (Coen) van Loon Rooms-Katholieke Kerk – secretaris
 • R. (Roland) Putman ofm Rooms-Katholieke Kerk, – secretaris
 • Drs. C. (Carel) Betram Zevende-dags Adventisten
 • Drs. B. (Bob) van Dillen Rooms-Katholieke Kerk, Cordaid
 • R. (Rian) Ederveen Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
 • J. (Joris) van Gerven Katholieke geloofsgemeenschap Sant’Egidio
 • S. (Shadi) Haddad Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie
 • Drs. K. (Karel) Jungheim Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie
 • Aartspriester B. (Basilios) Khamis MA Orthodoxe Kerk in Nederland
 • Prof. dr. mr. G.D. (Goos) Minderman Remonstrantse Broederschap, voorzitter Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
 • H. (Helmer) Roelofs INLIA
 • S. (Sander) Schaap Vluchtelingenwerk Nederland
 • J. (Julia) Shamojan Remonstrantse Broederschap
 • Drs. D.N. (Derk) Stegeman Stichting voor Stad en Kerk Den Haag (STEK)
 • Drs. J. (John) van Tilborg INLIA
 • Ds. Rikko Voorberg
 • L. (Liselot) van Zantvoort Justice and Peace

Publicaties