Interreligieuze Ontmoeting

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van de interreligieuze dialoog voor de identiteit van christenen.

Samenstelling

 • Vacant – voorzitter
 • Drs. L.F.M. (Berry) van Oers Rooms-Katholieke Kerk – secretaris
 • Drs. P. (Peter) Klene Nieuw Apostolische Kerk
 • Dr. C.J.G. (Cors) van den Burg Protestantse Kerk in Nederland
 • Drs. D. (Daniëlle) Leder Protestantse Kerk in Nederland
 • Drs. A.N. Verheul Remonstrantse Broederschap
 • Drs. P.L. (Pauline) Weseman Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
 • Drs. G.J. (Gerrit) Westerveld 2of3bijEEN

Onder de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting vallen organisatorisch twee contactgroepen en twee samenwerkingsverbanden, die zelfstandig opereren.

Publicaties

 • Een gemeenschappelijk woord.
  Open brief uit 2007 van 138 moslimgeleerden aan paus Benedictus XVI. Nederlandse vertaling van ‘A Common Word’