Interreligieuze Ontmoeting

Referentschap Interreligieuze ontmoeting

De referenten Interreligieuze ontmoeting adviseren de Raad op het gebied van interreligieuze dialoog, participeren in de diverse interreligieuze gremia en koppelen terug naar het moderamen.

Referenten

  • Drs. L.F.M. (Berry) van Oers Rooms-Katholieke Kerk – secretaris
  • Drs. D. (Daniëlle) Leder Protestantse Kerk in Nederland

Beide referenten zijn betrokken bij twee contactgroepen en twee samenwerkingsverbanden, die zelfstandig opereren.

Publicaties

Hieronder zijn de publicaties te vinden van de vroegere beraadgroep Interreligieuze ontmoeting.

  • Een gemeenschappelijk woord.
    Open brief uit 2007 van 138 moslimgeleerden aan paus Benedictus XVI. Nederlandse vertaling van ‘A Common Word’