In Vrijheid Verbonden

In Vrijheid Verbonden is een landelijk samenwerkingsverband van zes religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, te weten jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme. Het heeft als doel zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de Nederlandse samenleving.

In Vrijheid Verbonden wil de rijkdom van deze diverse tradities in Nederland laten zien en probeert door ontmoeting en bezinning belangstelling en tolerantie voor elkaar te vergroten.

De Unie van Utrecht is daarbij een belangrijke bron van inspiratie. Op 23 januari 1579 sloten de noordelijke gewesten van de Republiek der Nederlanden te Utrecht ‘een eeuwig verbond van eenheid’ op basis van vrijheid van godsdienst en respect voor ieders levensovertuiging. Steden uit de zuidelijke gewesten sloten zich spoedig daarna bij deze ‘Unie van Utrecht’ aan. Ze verklaarden in artikel 13 van deze Unie ‘dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden en dat de overheid niemand voor dat geloof ter verantwoording mag roepen of vervolgen.’

In verband hiermee organiseert In Vrijheid Verbonden jaarlijks op de derde maandag van januari (rond 23 januari) een landelijke bijeenkomst in Utrecht rondom een maatschappelijk/levensbeschouwelijk thema. 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is beschermvrouwe van In Vrijheid Verbonden. De burgemeester van Utrecht faciliteert het werk.

Website

www.invrijheidverbonden.nl