Samenlevingsvragen

De beraadgroep Samenlevingsvragen

De beraadgroep Samenlevingsvragen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid.

Samenstelling 

  • Prof. dr. F. (Fred) van Iersel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
  • Dr. T. (Trinus) Hoekstra Protestantse Kerk in Nederland – secretaris
  • Drs. H. (Henk) Baars 2of3Bijeen
  • Drs. H. (Hanna) Bos Russisch-Orthodoxe Kerk
  • Drs. C.T. (Christiaan) Hogenhuis Protestantse Kerk in Nederland
  • Drs. W. (Wim) van Houten Leger des Heils
  • Dr. J. (John) Jakobs Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
  • Drs. H. (Huib) Klamer Rooms-Katholieke Kerk
  • Dr. H. (Hillie) van der Streek Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Drs. J. (Jan) Wolsheimer MissieNederland

Onder de beraadgroep Samenlevingsvragen vallen organisatorisch verschillende werkgroepen, die zich concentreren op specifieke thema’s, te weten: