Samenleving, duurzaamheid en vrede

De beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede

De beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid.

Samenstelling 

  • Prof. dr. F. (Fred) van Iersel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
  • Vacant – secretaris
  • H. (Henk) Baars 2of3Bijeen
  • Drs. H. (Hanna) Bos Russisch-Orthodoxe Kerk
  • Dr. J. (John) Jakobs Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
  • Mr. Drs. H. (Huib) Klamer Rooms-Katholieke Kerk
  • Drs. J. (Joke) Kolkman Oud-Katholieke Kerk
  • Majoor K. (Kees) de Ligt, Leger des Heils
  • Drs. H. (Hillie) van der Streek Nederlands Gereformeerde Kerken
  • Drs. J. (Jan) Wolsheimer MissieNederland

Onder de beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede vallen organisatorisch verschillende werkgroepen, die zich concentreren op specifieke thema’s, te weten: