Samenleving, duurzaamheid en vrede

De beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede

De beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid.

Samenstelling 

 • Vacant – voorzitter
 • Mr. drs. H. (Huib) Klamer Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter a.i.
 • Vacant – secretaris
 • H. (Henk) Baars 2of3Bijeen
 • J. (Jonna) van den Berge Protestantse Kerk in Nederland
 • Drs. H. (Hanna) Bos Russisch-Orthodoxe Kerk
 • M. (Marijke) van Duin Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • Dr. J. (John) Jacobs Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Drs. J. (Joke) Kolkman Oud-Katholieke Kerk
 • Ir. K. (Kees) Nieuwerth Religieus Genootschap der Vrienden
 • Drs. H. (Hillie) van de Streek Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • S. (Sandra) Sue Anglicaanse Kerk in Nederland

Onder de beraadgroep Samenleving, duurzaamheid en vrede vallen organisatorisch verschillende werkgroepen, die zich concentreren op specifieke thema’s, te weten: