Samenlevingsvragen

De beraadgroep Samenlevingsvragen

De beraadgroep Samenlevingsvragen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de plenaire Raad van Kerken en aan het Moderamen in zaken die het publieke domein beslaan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: vrede, gerechtigheid, economie en duurzaamheid.

Samenstelling 

 • Prof. dr. F. (Fred) van Iersel Rooms-Katholieke Kerk – voorzitter
 • Vacant – secretaris
 • H. (Henk) Baars 2of3Bijeen
 • Drs. H. (Hanna) Bos Russisch-Orthodoxe Kerk
 • Drs. W. (Wim) van Houten Leger des Heils
 • Dr. J. (John) Jakobs Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Drs. H. (Huib) Klamer Rooms-Katholieke Kerk
 • Drs. J. (Joke) Kolkman Oud-Katholieke Kerk
 • Drs. H. (Hillie) van der Streek Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Drs. J. (Jan) Wolsheimer MissieNederland
 • Ir. M. (Marjolein) Tiemens-Hulscher projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid

Onder de beraadgroep Samenlevingsvragen vallen organisatorisch verschillende werkgroepen, die zich concentreren op specifieke thema’s, te weten: