Werkgroep Groene Websites

De werkgroep Groene Websites beheert zes groene websites. Elke site biedt inspiratie, ideeën en praktische tips voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

Samenstelling (contactpersonen)

  • Ir. M. (Marjolein) Tiemens-Hulscher (Kerk en milieu)
  • Dr. M. (Medard) Hilhorst (Groene kalender)
  • R. (Ria) Stolk (Inspiratie-tuinen – kerktuinen)
  • Drs. T. (Tini) Brugge (Inspiratie-tuinen – kloostertuinen)
  • Br. R. (Rangel) Geerman ofm (Samen eerlijk eten)
  • Drs. T. (Tini) Brugge (Samen eerlijk eten)
  • C. (Charlotte) Kwak (Symbolisch schikken)
  • P. (Peter) van Asselt (Symbolisch schikken)

Websites

Publicaties