Werkgroep Groene Websites

De werkgroep Groene Websites beheert zes groene websites. Elke site biedt inspiratie, ideeën en praktische tips voor een duurzame en zorgzame omgang met de schepping.

Samenstelling (contactpersonen)

  • Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber (GroeneKerken)
  • C. (Charlotte) Kwak (Symbolisch schikken)
  • Drs. R. (Rangel) Geerman (Samen eerlijk eten)
  • Ir. M. (Marjolein) Tiemens-Hulscher (Kerk en milieu)

Websites

Publicaties