Werkgroep Biotechnologie

De werkgroep Biotechnologie wil vanuit de kerken op nationaal niveau meedoen in de maatschappelijke dialoog over biotechnologische toepassingen die door het Kabinet Rutte III is geëntameerd. Vooral het ethische perspectief is daarbij belangrijk. Aandachtspunten daarbij zijn de waardigheid van mens en dier bij medisch ingrijpen in het DNA en de omgang met de schepping. Daarnaast richt de groep zich ook op het bespreekbaar maken van de toepassing van biotechnologie in de lidkerken. Daarbij wordt gedacht aan advies aan de Raad of het uitbrengen van een bezinningsbrochure. De werkgroep is opgericht in 2019.

Samenstelling

  • Drs. H.J. (Hillie) van der Streek Nederlandse Gereformeerde Kerken – voorzitter
  • Drs. C.T. (Christiaan) Hogenhuis Protestantse Kerk in Nederland
  • Dr. J.J.L. (John) Jacobs Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
  • Drs. S. (Sandra) Sue, Angelicaanse Kerk in Nederland