Vieringen

De Raad van Kerken biedt veel materiaal aan om (oecumenische) vieringen voor te bereiden. Veel daarvan kunt u gratis downloaden.

Oecumenisch Leesrooster

De werkgroep Oecumenisch Leesrooster heeft een rooster gemaakt voor negen jaar. Het rooster spreidt zich daarmee over een veel langere periode uit dan tot nu toe gebruikelijk.

Lees meer

Liturgie algemeen

Door het jaar zijn er vele kerkelijke momenten waarvoor speciale vieringen worden gemaakt. Hier vindt u wat de Raad krijgt aangereikt.

Lees meer

Eucharistie en avondmaal

De viering van de eucharistie behoort tot het hart van het geloofsleven. Over de beleving van het sacrament is binnen de kerken indringend gesproken.

Lees meer

Week van Gebed 2024

Door samen te bidden kunnen christenen onderlinge verwantschap ervaren. Samen bidden leert de ander kennen. Door samen te bidden zoeken we naar eenheid.

Lees meer

Bid- en dankdag

Op woensdag 10 maart of de zondag daarna is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken maakte in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure.

Lees meer

Materiaal rond 4 en 5 mei

In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Het Comité 4 en 5 mei koos voor 2020 als jaarthema ’75 jaar vrijheid’.

Lees meer