Thema’s

Als Raad van Kerken willen we een structurele bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en de aarde. Dit doen we vanuit een christelijke benadering. Hieronder vindt u onze belangrijkste aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden

Oekraïne

De lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland zijn zeer betrokken bij het conflict in Oekraïne. De 14 lidkerken en geassocieerde leden nemen, op …

Lees meer

Oecumene

Een van de hoofdtaken van de Raad van Kerken is het bevorderen van het gesprek tussen kerken, de oecumenische dialoog. Daarbij gaat het zowel om …

Lees meer

Vluchtelingen

Aandacht voor de situatie van vluchtelingen in, maar ook buiten Nederland, is één van de speerpunten van de Raad.

Lees meer

Duurzaam en Groen

Hoe gaan we om met de aarde die ons gegeven is? De Raad wil kerken stimuleren om deze vraag hoog op de agenda te zetten.

Lees meer

Vrede en veiligheid

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.

Lees meer

Armoedebestrijding

In Nederland leven nog steeds vele volwassenen en kinderen onder het sociale minimum. De Raad van Kerken zet zich in om hun positie te verbeteren.

Lees meer

Interreligieuze dialoog

De Raad is op vele manieren betrokken bij het interreligieuze gesprek. Kerken worden aangemoedigd dit ook te doen.

Lees meer

Biotechnologie

De vele ontwikkelingen in de biotechnologie maken een voortgaande ethische bezinning noodzakelijk. Hiertoe is in 2019 de taakgroep Biotechnologie in het leven geroepen.

Lees meer