Lokaal actief

In Nederland zijn circa 250 lokale en regionale raden van kerken actief. Daar, op het oecumenische grondvlak, zijn vaak de mooiste voorbeelden te vinden van samenwerking tussen kerken onderling en tussen kerken en andere organisaties. Laat u inspireren door de hier vermelde initiatieven en stuur ons ook uw succesverhalen toe. 

Verhalen van de stad

Stem in de Stad in Haarlem ontwikkelde een audiotour, waarbij u wandelt langs twaalf locaties in Haarlem waar Haarlemmers hun verhaal en herinneringen delen over die plek. De audiotour wil meer aandacht vragen voor de meest kwetsbare medeburgers in de stad. >>