Lokaal actief

In Nederland zijn circa 250 lokale en regionale raden van kerken actief. Daar, op het oecumenische grondvlak, zijn vaak de mooiste voorbeelden te vinden van samenwerking tussen kerken onderling en tussen kerken en andere organisaties. Laat u inspireren door de hier vermelde initiatieven en stuur ons ook uw succesverhalen toe. 

De toekomst van de lokale oecumene

Op woensdag 13 maart kwamen circa 25 vertegenwoordigers van lokale raden van kerken in een online-bijeenkomst samen om elkaar te inspireren met 'beste praktijken', informatie te ontvangen en in sommige gevallen ook zorgen te delen over de toekomst van de lokale oecumene. >>