Lokaal actief

In Nederland zijn circa 250 lokale en regionale raden van kerken actief. Daar, op het oecumenische grondvlak, zijn vaak de mooiste voorbeelden te vinden van samenwerking tussen kerken onderling en tussen kerken en andere organisaties. Laat u inspireren door de hier vermelde initiatieven en stuur ons ook uw succesverhalen toe. 

Wij geloven

Gespreksvragen bij het boek 'Wij geloven', voor gebruik in gesprekskringen en leeravonden in lokale raden van kerken, gemeenten en parochies. Voorlopig zal dat nog op afstand moeten met een webinar. >>