Kerkengids Amsterdam online

De ‘Gids Christelijke Gemeenschappen in Amsterdam en omgeving’, korter ‘Kerkengids Amsterdam‘, is online.

Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel zijn benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken. De gids is nu online en wordt zo goed mogelijk bijgehouden.

In Amsterdam en omliggende gemeenten zijn er vele kerken of andere christelijke gemeenschappen. Ze hebben gemeen dat ze het geloof in Jezus Christus delen. Ze kennen ook veel verschillen: in de traditie waarin ze staan, in de duur van hun bestaan, in sociaal-culturele achtergrond van hun leden, in liturgie, in hoe ze de Bijbel uitleggen, in wat het betekent christen te zijn, in taal, in activiteiten, in organisatie, in de bijdrage die zij aan de samenleving geven. Daarom is het goed te weten hoe iedere christelijke gemeenschap zichzelf beschrijft. De verschillende christelijke gemeenschappen hebben daarvoor een reeks vragen beantwoord en de antwoorden zijn op deze website terug te vinden.

In het project werken samen: de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL), de Raad van Kerken Amsterdam, de Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN, die internationale en migrantenkerken ondersteunt), de Stichting Rains of Blessings for All Nations en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit samenwerken.

De gids is bedoeld voor:

  • de geloofsgemeenschappen zelf; het kan het onderling contact en de oecumenische samenwerking versterken.
  • mensen die zoeken naar een geloofsgemeenschap helpen bij het vinden een gemeenschap die bij hun geloofstraditie en taal/ cultuur past.
  • overheid en maatschappelijke organisaties, die inzicht willen hebben in het palet aan christelijke geloofsgemeenschappen en het contact met die gemeenschappen willen versterken.

De Gids is te vinden op www.kerkengidsamsterdam.nl .