Nieuwsberichten

Divaligroet

De contactgroep hindoes-christenen brengt een divaligroet uit die kerken en parochies die actief zijn in een omgeving waar hindoes wonen over kunnen brengen. Het Divalifeest valt dit jaar op 14 november 2020. >>

De archieven van de Raad

Helaas zijn de archieven van de Raad en zijn voorgangers niet compleet. Daarom het dringende verzoek aan mensen die in het verleden betrokken waren bij het werk van de Raad om te kijken of er mogelijk nog oude papieren huizen in kelder of op zolder. >>

De Heilige Geest

Dit boek is een nieuwe poging om de inhoud van ons gezamenlijk geloof te doordenken en uit te leggen aan allen die geïnteresseerd zijn in de eenheid van het christelijk geloof. Geert van Dartel bespreekt het boek in zes artikelen. Dit is het vierde artikel. >>