God vol liefde

HEER, God vol liefde.
U zegt: ‘Wees altijd blij’.
Maar hoe kunnen we blij zijn met onrecht?
U kent toch het menselijk drama op Lesbos?
U weet toch wat zich daar allemaal afspeelt?
Hoe kunnen we dan blij zijn?

HEER, God vol liefde.
U zegt: ‘Je weet wat ik van je wil’.
Geef ons een open hart voor de vluchtelingen.
Geef dat we trouw zijn in het omzien naar hen.
Geef kracht om recht te doen en trouw te zijn.
God, maak ons daders van uw liefde en trouw.

HEER, God vol liefde.
U zegt: ‘Ik maak een nieuwe schepping’.
Christus alleen kan vrede en herstel geven.
Hij is de bron van hoop voor alle mensen.
Laat Christus’ vrede in ons hart heersen.
Ook in het jaar 2022 dat nu voor ons ligt.

HEER, God vol liefde.
U zegt: ‘Wees altijd blij’.
Kom toch snel weer terug.
Dan wordt huilen, juichen!
Verdriet slaat om in vreugde.
Dan is alle onrecht voorbij!

AMEN

Folkert Rinkema, predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Mussel