Voorbede gevraagd

Regelmatig ontvangt de Raad van Kerken een verzoek tot voorbede rond een actuele situatie of ontwikkeling in de wereld. Vaak ook worden deze voorbeden ons aangereikt. Op deze pagina vindt u voorbeden ter overname en inspiratie.

Wilt u uw gebed voor de wereld hier laten plaatsen? Stuur het ons per mail. We behouden ons het recht voor het gebed zo nodig in te korten of aan te passen. In dat geval zullen we hierover altijd even met u contact opnemen.

Gebed
voor vrede

Ook in Nederlandse kerken groeit bezorgdheid over de ontwikkelingen rond Oekraïne. In dit gebed, door Ad van der Helm, klinkt de roep om wijsheid en vrede. Opdat Zijn woord mensenharten raakt; en beweegt tot verzoening. >>