Gebed rond
grensoverschrijdend gedrag

Vorige week werd Nederland opgeschrikt door berichten over seksueel overschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland. Ds. Alexander Veerman schreef onderstaand gebed voor slachtoffers en daders. Ds. Veerman is predikant van de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht en promoveerde op het proefschrift ‘Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd’.

God van licht

God van licht

We roepen tot U
Soms zonder woorden
We roepen tot U
Maar onze stem is hees
We roepen tot U
Maar we weten niet wat we moeten zeggen

We roepen tot U
vanuit een wereld waarin de machtige maar lijkt te kunnen beschikken
over het lichaam en het leven van de ander
vanuit een wereld waarin een mens zomaar
een gebruiksvoorwerp kan zijn
waarin kinderen en vrouwen vogelvrij zijn

O, God van licht – om uw ontferming, om licht in het duister
We zijn verbijsterd en geschrokken
Van de onthullingen rond The Voice of Holland

En we bidden voor de vrouwen die hun verhaal deelden
We bidden voor de vrouwen die in stilte lijden
We bidden voor de vrouwen en de mannen
in wie het verleden wakker is geroepen
en de nachten nu zwaar zijn
de dagen moedeloos

We bidden voor al die kinderen, vrouwen en mannen
die vandaag te maken hebben met seksuele grensoverschrijdingen
in de sport, op het werk, in het gezin, in de kerk
om Uw licht
om recht en een weg uit het misbruik.

Wij bidden
dat zij in Uw licht mogen opstaan
erkenning vinden als zij hun verleden aan het licht brengen.

We bidden voor de mensen die meelijden
Als collega
Als partner
Als kind
Als vriend
Om ruimte
Om een schouder

We bidden voor onze samenleving
Waar hebben we onze kinderen en vrouwen
Uit het oog verloren
En leefden we alleen nog maar voor onszelf?

We bidden voor onze samenleving
Dat recht en gerechtigheid hun plek mogen krijgen
Dat wij willen veranderen
en leven naar uw licht toe
om licht in het duister

God, waar slachtoffers zijn, zijn ook daders
Geef dat we ruimte mogen voelen voor gerechtvaardigde woede
Geef dat we ons nooit verliezen in goedkope genade
of in haat
Geef ook dat daders tot inkeer komen en het geheim doorbreken

Dat we daden blijven veroordelen maar de mens in uw hand durven leggen.

God van licht
Wees met uw licht aanwezig
En verlicht onze duisternis met uw recht, met uw ontferming


Alexander Veerman