Interreligieuze dialoog

De Raad is op vele manieren betrokken bij het interreligieuze gesprek. Allereerst is er het referentschap Interreligieuze Ontmoeting. Daarnaast in de contactgroepen islam en hindoeïsme. Verder maakt de Raad deel uit van de interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden en het Overleg Joden Christenen Moslims. Ook ondersteunt de Raad het werk van GIS (Geloven in Samenleven) dat op plaatselijk niveau bruggen wil bouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergronden en werkt aan onderlinge verbondenheid.


Divali-groet 2022

De contactgroep hindoes-christenen brengt deze divaligroet. Kerken en parochies die actief zijn in een omgeving waar hindoes wonen kunnen deze groet aan hen overbrengen. Het Divalifeest valt dit jaar op 24 oktober. >>