Interreligieuze dialoog

De Raad is op vele manieren betrokken bij het interreligieuze gesprek. Allereerst gebeurt dat binnen de eigen beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting. Daarnaast in de contactgroepen islam en hindoeïsme. Verder maakt de Raad deel uit van de interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden en het Overleg Joden Christenen Moslims. Ook ondersteunt de Raad het werk van GIS (Geloven in Samenleven) dat op plaatselijk niveau bruggen wil bouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergronden en werkt aan onderlinge verbondenheid.

Durf te durven

Interview met drs. Bikram Lalbahadoersing naar aanleiding van de bundel 'Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland' door Myrthe Lübbers, In dit interview vertelt Lalbahadoersing over de gedachten achter deze bundel. >>