Oecumenische Bezinning

De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving. Deze specials verschijnen onregelmatig.

De uitgave Oecumenische Bezinning is als digitale uitgave voor iedereen kosteloos beschikbaar. Wie toch graag een gedrukt exemplaar ontvangt, kan dat eenvoudig bestellen in onze webshop.

Oecumenische Bezinning #70

Van 31 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee plaats van de Wereldraad van Kerken. Vanuit 352 lidkerken kwamen ruim 4000 mensen samen om met elkaar te spreken, bidden en vieren.

Al is het veel te vroeg om over ‘de’ oogst van Karlsruhe te spreken – het meeste fruit hangt nog te rijpen – toch geeft nummer 70 van Oecumenische Bezinning een eerste impressie van de verschillende thematische bijeenkomsten op deze algemene vergadering, de werkwijze en de uitkomsten daarvan.

Met een selectie van de 25 blogs, door het bonte gezelschap van deelnemers uit Nederland, geeft het nummer, in woord en beeld, een indruk van de sfeer, de bijzondere vieringen en bovenal de vaak onvergetelijke ontmoetingen die de assemblee kenmerkten. 

Deze uitgave van Oecumenische Bezinning wil, ook met terugwerkende kracht, het werk en programma van de Wereldraad meer bekendheid geven. We hopen daarmee ook een bijdrage te leveren aan de doorvertaling van de slotverklaringen en andere opbrengsten van deze assemblee in de Nederlandse kerken en kerkelijke organisaties. 

Dat kan alleen in gezamenlijkheid, door gehoor te geven aan de oproep van de assemblee om ‘als christenen en mensen van goede wil samen te ontdekken hoe de liefde van Christus de wereld beweegt tot verzoening en eenheid’.

Ontvang Oecumenische Bezinning direct per mail

(Heeft u ook, in april, Oecumenische Bezinning #69 al per mail ontvangen? Dan is deze nieuwe uitgave #70 reeds per e-mail aan u verstuurd.)

Met uw aanmelding ontvangt u Oecumenische Bezinning voortaan digitaal. Ook ontvangt u maandelijks de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.

Liever een gedrukt exemplaar?

Een gedrukte Oecumenische Bezinning #70 kunt u in de webshop aanschaffen.