Oecumenische Bezinning

De reeks Oecumenische Bezinning biedt specials aan rond specifieke thema’s op het gebied van oecumene, geloof en samenleving. Deze specials verschijnen onregelmatig.

De uitgave Oecumenische Bezinning is als digitale uitgave voor iedereen kosteloos beschikbaar. Wie toch graag een gedrukt exemplaar ontvangt, kan dat eenvoudig bestellen in onze webshop.

Oecumenische Bezinning #71

Het slavernijverleden was lang een blinde vlek in het collectieve geheugen van de Nederlandse samenleving. Dat is geleidelijk aan het veranderen dankzij de emancipatie van nazaten van slaafgemaakten die er in ons land al jaren met nadruk aandacht voor vragen, historisch onderzoek en een stroom van publicaties in de media.

Deze meest recente uitgave van Oecumenische Bezinning, nummer 71, beslaat een breed palet van onderwerpen, in vier delen ingeleid en voorzien van gespreksvragen:

• Slavernij en de Bijbel
• Slavernij in Oost en West, in verleden en heden
• Interviews en column
• Heilzame verwerking

Een handreiking voor bezinning en dialoog vol oproepen en vragen onder de titel ‘Eindelijk vrij?’. De titel verwijst naar een uitspraak van Martin Luther King (zie het laatste artikel in dit nummer). Het vraagteken duidt aan dat er nog veel werk te doen is als het gaat om de doorwerking van het slavernijverleden tot in de huidige tijd en moderne vormen van slavernij en afhankelijkheid.

Ontvang Oecumenische Bezinning direct per mail

(Heeft u ook, in november, Oecumenische Bezinning #70 al per mail ontvangen? Dan is deze nieuwe uitgave #71 reeds per e-mail aan u verstuurd.)

Met uw aanmelding ontvangt u Oecumenische Bezinning voortaan digitaal. Ook ontvangt u maandelijks de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.

Liever een gedrukt exemplaar?

Een gedrukte Oecumenische Bezinning kunt u in de webshop aanschaffen.