Assemblee Wereldraad van Kerken

De aanstaande 11e assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 september plaats in Karlsruhe. De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken in deze vorm bij elkaar. Dit keer, voor ons, dicht bij huis.

De assemblee van de Wereldraad is een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld komen er samen; een unieke gelegenheid voor kerken om hun commitment tot eenheid en gemeenschappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke bijeenkomst in de wereld.

De vorige assemblee vond in 2013 plaats in Busan (Zuid-Korea). In 1968 huisvestte Uppsala (Zweden) de laatste bijeenkomst in Europa. Dit keer nodigden de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de Elzas en Lotharingen (UEPAL) en de Protestantse Kerk in Zwitserland de wereldwijde kerkelijke gemeenschap van harte uit. De Wereldraad aanvaarde deze uitnodiging en zo vindt de acht-jaarlijkse assemblee dit keer dicht bij Nederland haar plaats.

Thema

Het thema van deze 11e assemblee is ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Deze assemblee komt bij elkaar midden in verbijstering en bezorgdheid in een tijd van fundamentele vragen over de manier waarop wij de aarde bewonen, zin geven aan ons leven, in de samenleving leven en hoe we verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige generaties.

Deze vragen zijn sterk aangezet door de wereldwijde Corona-pandemie en de gevolgen daarvan, de klimaatcrisis en uitingen van racisme wereldwijd, die nog meer structurele economische ongelijkheid, genderdiscriminatie en andere vormen van onrechtvaardigheid in onze samenlevingen en in onze wereld aan het licht hebben gebracht.

Christus’ liefde in het hart van de wereld
In deze gefragmenteerde en gebroken wereld is het thema van de assemblee een bevestiging van het geloof dat de liefde van Christus de wereld transformeert in de levengevende kracht van de heilige Geest.

Tegenover de machten van vernietiging en zonde bevestigt het assemblee-thema dat de liefde van de meelevende, gekruisigde en verrezen Christus in het hart van deze wereld is. Het is een radicale oproep aan kerken om onophoudelijk en samen met andere gelovigen en allen die van goede wil zijn samen te werken voor rechtvaardige vrede en verzoening.

Het is een oproep dat de zichtbare eenheid van de kerk een profetisch teken wordt: een voorproefje van de verzoening van deze wereld met God, en de eenheid van de mensheid en de hele schepping.

Programma

Gebed
Het diverse programma van de assemblee heeft een kern van geestelijk leven. Elke dag start met interconfessioneel gebed. Zingend, lezend, biddend, en nadenkend verbinden de deelnemers zich met elkaar rond het thema van die dag.

Ook gedurende de dag is er gelegenheid om dieper in te gaan op de bijbelse tekst van die dag. In kleinere, taalgebaseerde, groepen wordt verdieping gezocht. Aan het eind van elke dag is het avondgebed.

Plenair thematisch
Een dagelijks thematisch plenair gedeelte zicht zich op een bepaald aspect van het thema van de samenkomst.

Plenaire zakelijk
Afgevaardigden van kerken die lid zijn van de Wereldraad spreken de vergadering toe en delen over wat de Wereldraad de komende acht jaar, tot de volgende vergadering, te doen staat. Ook het nieuwe centraal committee en de voorzitters van de Wereldraad worden hier verkozen.

Home-groups
Elke ochtend na de bijbelse overdenking en het thematische plenaire deel van de dag, bieden de zogenaamde home-groups deelnemers de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, na te denken over gebed, bijbelpassages en de inhoud van de plenaire bijeenkomsten en andere ontmoetingen.

Brunnen’
Net als tijdens eerdere assemblees (Harare/1998, Porto Alegre/2006 en Busan/2013) heeft ook deze assemblee in Karlsruhe een ruimte voor samenkomen en delen: ‘Brunnen’ (bronnen) genaamd, voor het lessen van de dorst en ontmoeting. Een plek in het programma waar zowel diversiteit alsook de bestaande en verwachte eenheid te vinden is.

Het ‘Brunnen’-programma omvat workshops, tentoonstellingen, netwerkzones en nevenevenementen.
(NB: de mogelijkheid om in te schrijven voor workshops is inmiddels gesloten).

Oecumenische gesprekken

De Oecumenische Gesprekken vormen een bijzonder en essentieel onderdeel van de assemblee. Ze zijn bedoeld als diepgaande uitwisseling rond het werk van de verschillende Wereldraad-commissies en andere programma’s. In de gesprekken krijgen de inzichten van Wereldraad-netwerken, lidkerken en partners de ruimte en komen bestaande en aankomende oecumenische kwesties op tafel.

Elk oecumenisch gesprek vindt gedurende vier dagen plaats in dezelfde groep. Op deze manier ontstaat een veilige en positieve groepsdynamiek waarin de deelnemers dieper op de kwesties in kunnen gaan.

Nederlandse delegatie

Vanuit Nederland nemen circa 30 mensen deel aan deze assemblee, waaronder vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Raad van Kerken in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk, die geen lid is van de Wereldraad, zal als waarnemer aanwezig zijn bij de assemblee.

Tijdens de assemblee geven de Nederlandse afgevaardigden hun impressies weer in persoonlijke blogs, die te lezen zijn op deze pagina.

Zelf deelnemen

Iedereen die zich betrokken weet bij de wereldgemeenschap van kerken is van harte welkom om deze 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken mee te maken. De registratie-termijn voor volledige deelname is gesloten. Voor bezoek van een dag of enkele dagen, zijn hier dagkaarten te reserveren.

Foto’s: Tobias Tiltscher/WCC (city of Karlsruhe), Marcelo Schneider/WCC (booklet), Tobias Tiltscher/KALO (gathering)

Een liturgie voor moeder aarde

‘Er zijn mensen in mijn gemeenschap die letterlijk wakker liggen vanwege de rijzende zeespiegel’ zei een priester uit Tuvalu in de rij bij de koffie. Persoonlijke verhalen geven een gezicht aan het probleem van de klimaatcrisis. >>

‘We have consensus’..?..!

Ineens stond alles gisteravond op scherp. De Russische delegatie doorbrak hun tot-nu-toe volgehouden stilte. Ook twee Oekraïense stemmen voerden een vurig pleidooi voor een krachtigere veroordeling van Rusland. >>

Een heilige cirkel met zalm

Murray Still is afgevaardigde van de Anglicaanse kerk van Canada. Op de eerste dag kwam ik hem tegen toen hij bij de lange rij voor security voor me stond. Later bleken we in dezelfde home-group te zitten. >>

Wat raakt ons nog?

Waar begint compassie mee? Is dat met je te laten raken oftewel geraakt worden? De bijbellezing van deze dag (Joh. 9: 1-12) was het verhaal van de blinde man die zich liet aan’raken’ door Christus en toen het licht zag. >>

Verrassende ontmoetingen

Het is intensief hier in Karlsruhe, het is inspirerend, het is hartverwarmend. Ik geniet vooral van de vele verrassende ontmoetingen met bekende en onbekende mensen. Iedereen die je spreekt is een interessante gesprekspartner. >>

Oorlog en de klimaatcrisis

Het is zaterdag hier in Karlsruhe, tijd voor excursies. Maar ik ga niet mee, te moe. Want ik ben hier al ruim een week, vanwege een vergadering van de klimaatwerkgroep van de Wereldraad voorafgaand aan de assemblee. >>

De Kerk als Herberg

Thema van deze dag was Lucas’ verhaal over de Samaritaan: Hoe leren wij onze beperktheid, onze grenzen, te openen? Mijn hart ging open door de muziek, de veelkleurigheid, gebeden en verbondenheid. >>

Focus op Europa

Na ruim 50 jaar is er weer een Assemblee van de Wereldraad in Europa. Natuurlijk niet voor niets in Karlsruhe. Die stad heeft een grote rol gespeeld in het verzoeningsproces dat na WO2 op gang kwam, juist ook in Duitsland. >>

Ervaringen
van eenheid

Voor vrijwel iedereen horen de vieringen hier in Karlsruhe tot de hoogtepunten van de Assemblee. Niet eerder heb ik zó de veelkleurigheid en eenheid van de kerk ervaren als in deze samenkomsten. >>

Zorgen om olifant en pelgrimage

De kop is eraf. De tweede dag. Na het ochtendgebed een mooie sessie over 'het doel van Gods liefde voor de hele schepping: verzoening en eenheid.' Onder de innemende leiding van Agnes Abuom wordt hier een zitting aan gewijd. >>

Van eten
en drinken

Je zou het haast vergeten met al die grote problemen die op de agenda van deze assemblee staan: een mens moet ook nog gewoon eten en drinken. Dat is hier in Karlsruhe gelukkig keurig georganiseerd. >>