Orthodoxe Kerk van Oekraïne nieuwe lidkerk van de CEC

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft de Orthodoxe Kerk van Oekraïne (OCU) verwelkomd als volwaardig lid. De voorzitter van de CEC, aartsbisschop Nikitas van Thyateira en Groot-Brittannië, liet in zijn brief aan metropoliet Yevstratiy van Bila Tservka weten verheugd te zijn: ‘Het is onze vreugde u te verwelkomen en u in christelijke liefde te omhelzen.’ Hij citeerde daarbij Spreuken 17:17, ‘Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.’

De OCU deed het verzoek om in 2022 lid te worden van de CEC door een aanvraag in te dienen bij de voormalige voorzitter van de CEC, ds. Christian Krieger. De aanvraag kreeg eerder dit jaar de instemming van het bestuur van de CEC, waarmee de procedure in gang kon worden gezet.

Rechtvaardige vrede

‘Het is in de geest van solidariteit dat we de Orthodoxe Kerk van Oekraïne verwelkomen’, zei algemeen secretaris van de CEC. dr. Jørgen Skov Sørensen. ‘Zo’n stap toont niet alleen de betrokkenheid van de Europese kerken bij het realiseren van vrede in Oekraïne, maar ook het belang om de handen ineen te slaan met onze Oekraïense broeders en zusters in Christus, zodat zij ons kunnen leiden in onze gezamenlijke roeping voor rechtvaardige vrede.’ Sørensen gaf aan dat de opdracht van CEC de bevordering van vrede en verzoening is, door kerken te ondersteunen in hun cruciale rol in bemiddeling en conflictpreventie.

Metropoliet Yevstratiy van Bila Tservka, de woordvoerder van de OCU, zei: ‘Voor de Orthodoxe Kerk van Oekraïne is het van groot belang om zich aan te sluiten bij de meest gerespecteerde en actieve oecumenische gemeenschap in Europa, de CEC. We staan open voor samenwerking en nieuwe ervaringen, om samen te bouwen aan een beter Europa dat gematigd en harmonieus is, en openstaat om de waarheid van het Evangelie te leren kennen.’

‘De oorlog in Oekraïne heeft ons laten zien hoe fragiel vrede is en hoe belangrijk het is om te werken aan menselijke en christelijke gemeenschap,’ zei CEC oud-voorzitter ds. Christian Krieger. ‘Ik ben er trots op dat CEC de eerste internationale organisatie is die zo’n sterke band met Oekraïne vormt.’

Pathways to Peace

Krieger sprak zijn dank uit aan de lidkerken van de CEC, die de toelating van de OCU tot de oecumenische gemeenschap steunden. ‘Dit is precies het moment voor ons om christelijke eenheid te tonen, zodat we samen aan vrede kunnen bouwen.’

De toetreding van de OCU is relevant voor de CEC vanwege het initiatief Pathways to Peace. Via dit initiatief gaat CEC de dialoog aan met Europese instellingen, waarbij cruciale politieke zorgen aan de orde worden gesteld en wordt gepleit voor de bescherming van verwoeste religieuze plaatsen in Oekraïne.