Nieuwsberichten

Interreligieuze dag van gebed

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdagavond 15 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. >>

Kerkproeverij gaat online

Nu door de corona-crisis het ongewis is of Kerkproeverij in oktober plaats zal vinden, heeft de organisatie besloten om op Hemelvaartsdag een nieuwe website te lanceren met inspiratie voor een Kerkproeverij online. >>

Corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook dat kerken zoeken naar wegen om zich tot de crisis te verhouden. In … >>

Paasgroet uit Taizé

Broeder Alois van de oecumenische gemeenschap Taizé stuurde een inspirerende paasboodschap, vergezeld van een filmpje van jongeren die ieder op hun eigen plek, maar toch samen het lied 'In resurrectione tua' zingen. >>