Nieuwsberichten

Als God niet zomaar helpt…

In het boek Eleison beschrijft Coen de Hoog zijn huwelijk met zijn vrouw Femke die opgroeide in een christelijk gezin vol (seksueel) geweld. Een boek dat niet alleen veel herkenning oproept bij ervaringsdeskundigen, maar ook verwarring bij lezers die hiermee zelf geen ervaring hebben. >>

Gedreven door de liefde

Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit in De Geertekerk te Utrecht. Hij ging in op het thema van de komende assemblee van de Wereldraad: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. >>

Staakt het vuren

Op Paaszondag zal de protestantse gemeente in Enschede een brief sturen aan de Orthodoxe kerken van Rusland en Oekraïne. Vanuit oecumenische verbondenheid roept de gemeente daarin de kerken op om zich actief uit te spreken tegen de oorlog en voor een acuut staakt-het-vuren. >>