Nieuwsberichten

Eerlijk zullen we Allen delen

Alle gemeenten - zonder uitzondering - zouden naar rato van inwoneraanal een taakstelling moeten krijgen voor asielopvangplekken. Net zoals de taakstelling voor statushouders.' Dit betoogt mr dr Carolus Grütters, werkzaam bij het Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Radboud Universiteit. >>

Gedreven door de liefde

Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit in De Geertekerk te Utrecht. Hij ging in op het thema van de komende assemblee van de Wereldraad: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. >>