Naastenliefde als levensstijl – terugblik op de Week van gebed

De Week van Gebed voor eenheid van christenen is net voorbij. Maar de boodschap om God lief te hebben en het verlangen naar naastenliefde en eenheid blijven resoneren in ons hart. Het thema van dit jaar, ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’, heeft ons uitgedaagd om dieper na te denken over hoe we verbinding kunnen maken met de mensen om ons heen. Op veel plekken in ons land heeft het ons dichter bij elkaar en rondom Jezus gebracht.

Maar wat gebeurt er na deze speciale week? Hopelijk is de gebedsweek een motivatie om ook de overige 51 weken vanuit de liefde voor God en voor elkaar samen te bidden. Ieder op zijn eigen manier. Zo kunnen we samen de mond, ogen, handen en voeten van Jezus Christus zelf zijn.

Naastenliefde is een levensstijl

Naastenliefde is meer dan alleen een gevoel; het is een levensstijl. Het gaat verder dan de grenzen van de kerkelijke muren en strekt zich uit naar ons dagelijks leven. Het is een oproep tot empathie, begrip en actie. Naastenliefde hoeft niet grootschalig te zijn om impact te hebben. Kleine, alledaagse daden van vriendelijkheid kunnen een krachtige kettingreactie teweegbrengen. Of het nu gaat om een glimlach, een vriendelijk woord of een helpende hand: Laten we ons bewust zijn van de impact van onze eenvoudige gebaren op anderen. Hoe ben jij een naaste voor de ander?

Naastenliefde helpt ons ook om bruggen te bouwen tussen mensen van verschillende achtergronden, culturen en geloofsovertuigingen. Hoe kunnen we samenwerken om onze lokale gemeenschappen te versterken? Dit kan variëren van het organiseren van gezamenlijke evenementen tot het ondersteunen van lokale goede doelen. Door onze inspanningen te bundelen, kunnen we een blijvende impact hebben op de plekken waar we leven. Zo versterken we onze lokale gemeenschappen.

We hopen dat vele deelnemers aan de Week van gebed geïnspireerd zijn geraakt om aan deze oproep gehoor te geven in het leven van alledag!

Lokale initiatieven

Op talloze plekken in het land vonden vieringen, vespers, gebedsbijeenkomsten en andere activiteiten plaats in het kader van de Week van gebed. Hieronder lichten we er drie uit.

Wijk bij Duurstede

In de Wijkse bijeenkomsten voor de Week van gebed voor de eenheid van de christenen waren dit jaar voor het eerst ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, een streekgemeente met een pastorie in Wijk bij Duurstede en kerkgebouwen in Doorn en Driebergen. Ze werden verwelkomd met een felicitatie, want ze zijn een fusie van twee andere kerken.

‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’. Vertegenwoordigers van de vijf deelnemende kerken gingen op maandag tijdens een maaltijd met elkaar in gesprek over wat ze moeilijk vinden aan dat dubbelgebod. Ook bespraken ze hoe zorg voor je naaste en voor jezelf zich tot elkaar verhouden. Mooie ervaringen van belangeloze inzet voor anderen kwamen voorbij, zoals het inzamelen van goederen voor Oekraïne. 

Bijeenkomst in Wijk bij Duurstede

Tijdens de gezamenlijke gebedsavond in het Revius, onder leiding van Esther Cozijnsen-Mout van Baptistengemeente De Haven, klonk allereerst dankbaarheid door. Bij monde van een katholieke parochiaan en de hervormde predikant werd ook de pijn benoemd van het uit elkaar groeien sinds de Reformatie en het gebrek aan onderlinge liefde in het verleden. Ds. Jan Offringa leidde het gebed voor Wijk bij Duurstede in en ds. Frans Wisselink voor de wereld. Iedereen kon naar de microfoon komen of stil bidden. Afgewisseld door samenzang onder leiding van een jonge muziekgroep werd gebeden voor de Wijkse samenleving, nieuwe creatieve initiatieven, rechtvaardige bestuurders in de wereld en nog veel meer. 

De bijeenkomsten waren voorbereid door een gezamenlijke werkgroep van Baptistengemeente De Haven, Hervormde Gemeente, Nederlandse Gereformeerde Kerk, Protestantse Gemeente en Katholieke Geloofsgemeenschap Johannes de Doper. 

Oss

In de Sint-Jozefkerk in Oss was er werk gemaakt van de aanbeveling in het materiaal voor de Week van gebed om kerkgangers te verwelkomen met het drankje Zoom Koom. Ds. Ruth Jellema en haar man stonden bij de ingang om de kerkgangers dit welkomstdrankje aan te reiken.

Ds. Ruth Jellema en haar echtgenoot bieden kerkgangers Zoom Koom aan

Amsterdam

In Amsterdam vond voor het eerst een samenwerking plaats tussen SKIN Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam en de Raad van Kerken. Het was de vrucht van ruim een jaar regelmatige ontmoeting. De verschillende diensten werden samengevoegd en breed gedeeld in de hoofdstad.