Vrede en veiligheid

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke overeenkomsten over de wapenbeheersing, evenals over vele internationale conflicten. Het thema ‘Vrede en veiligheid’ maakt daarom deel uit van de vier speerpunten van de Raad in het beleidsplan 2021 – 2025.

Met Franciscaanse slag

In de namiddag bezoekt de Raad-delegatie drie van de ruim tweehonderd minderbroeders Franciscanen, die in het Heilig Land wonen en werken. De broeders vertellen hoe hun werk verbindt en jonge mensen bereikt. >>