Biotechnologie

De vele ontwikkelingen in de biotechnologie maken een voortgaande ethische bezinning noodzakelijk. Hiertoe is in 2019 de taakgroep Biotechnologie in het leven geroepen. De laatste berichten vindt u hieronder.