‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping. 

Met dit thema worden kerken aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving. Hier zullen ook materialen voor aangeleverd worden, waarin de volgende onderwerpen terugkomen:

  • God dienen in het leven van alledag
  • Bidden, thuis en in de kerk
  • Zingen en vieren

Het jaarthema is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk ‘Van U is het Koninkrijk’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: “We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als nieuw’ te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.”

Materialen

Rond 1 mei zijn de eerste materialen bij het jaarthema beschikbaar, zoals een bloemschikking voor Startzondag, gespreksmateriaal en een lied bij het jaarthema. Ook Sirkelslag, de Paas- en de Kerstchallenge sluiten inhoudelijk aan bij het jaarthema, net zoals de materialen rond Advent/Kerst en de Veertigdagentijd/Pasen.