Coen Wessel wordt nieuwe algemeen secretaris van de Raad

Ds. Coen Wessel zal per 1 april de nieuwe algemeen secretaris worden van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt daarmee ds. Christien Crouwel op, die deze functie ruim vijf jaar vervulde.

Coen Wessel (Den Haag, 1960) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1988 tot 2012 was hij predikant van de Protestantse gemeente in Heerenveen en Haskerdijken en vanaf 2012 predikant in Hoofddorp. In Heerenveen en Hoofddorp was hij voorzitter van de plaatselijke raad van kerken. Hij werkte als redacteur en vertaler mee aan het Liedboek 2013. Hij publiceerde in Nederland en Duitsland op het gebied van theologie en literatuur.

Wessel geeft aan uit te zien naar zijn nieuwe functie. ‘Er zijn volop kansen voor de oecumene. Op vele niveaus groeit de samenwerking tussen christenen. Ik hoop daaraan mee te werken.’ Ook aan de bijdrage van de kerken aan de samenleving werkt hij graag mee: ‘Een weerbare democratie heeft burgers nodig die vol zijn van barmhartigheid en vrijheidsliefde, mensen die traditie willen voortzetten en tegelijkertijd ook zelfkritisch kunnen zijn.’

Wessel wordt de zesde algemeen secretaris van de Raad, sinds de oprichting in 1968. Zijn voorgangers zijn dr. Herman Fiolet (1968-1985), ds. Wim van der Zee (1985-1995), ds. Ineke Bakker (1995-2007), ds. Klaas van der Kamp (2008-2018) en ds. Christien Crouwel (2019-2024). Wessel zal de functie vijf jaar gaan vervullen.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van negentien kerkgenootschappen en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland en SKIN (Samen Kerk in Nederland). Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. 

Op 12 april organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse oecumenelezing. Er zal dan gelegenheid zijn om kennis te maken met Coen Wessel. Ook vindt op deze middag het afscheid plaats van Christien Crouwel. De lezing begint om 13.30 uur en vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. 

Beeld: C. Crouwel