Aswoensdag: begin van de Veertigdagentijd

Op woensdag 14 februari begint in 2024 de Veertigdagentijd. Het is dan Aswoensdag. Op deze dag laten veel christenen een askruisje op hun voorhoofd tekenen. De priester of voorganger neemt as op de duim van de rechterhand, en tekent daarmee een kruisje op het voorhoofd van de gelovige.

Het askruisje op het voorhoofd is een gebruik dat vooral voorkomt in de Rooms-Katholieke Kerk, en ook in sommige protestantse kerken. In andere kerken, zoals de Oud-Katholieke Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk, is het gebruikelijk om het as over de hoofden van de gelovigen te strooien in plaats van een kruisje te tekenen. Maar de betekenis is dezelfde. Als teken van berouw is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ’in zak en as zitten’.

Aswoensdag luidt het begin in van de Veertigdagentijd, die voor veel christenen een tijd van inkeer en bezinning is ter voorbereiding op het Paasfeest. De periode van veertig dagen herinnert aan de periode die Jezus doorbracht in de woestijn toen Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Veertig is een getal met een grote symbolische waarde, dat in de Bijbel regelmatig voorkomt en onder andere met zuivering te maken heeft. Zo duurde de zondvloed veertig dagen en wachtte Noach veertig dagen voor hij de ark opende. Ook het woord ‘quarantaine’, dat afgeleid is van het Italiaanse ‘quaranta’ (veertig), sluit hierbij aan.

Vanouds is de veertigdagentijd ook een periode van vasten. Dit vasten krijgt vandaag de dag vaak op andere manieren vorm, bijvoorbeeld door geen televisie te kijken of social media te gebruiken.

Ordo Amoris – Samen op weg naar Pasen

Wie in de veertigdagentijd een dagelijkse tekst ter bezinning wil ontvangen, kan zich aanmelden voor de Whatsapp-groep Ordo Amoris.