Herdenkingsdienst Slavernijverleden in het Huis bij de Bron

Onder het motto “Samen hoopvol op weg” werd op 29 juni in de kerk Huis bij de Bron in Dordrecht-Stadspolders de landelijke herdenkingsdienst Slavernijverleden gehouden. De dienst was een gezamenlijk initiatief van de Raad van Kerken, de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden en Samen Kerk in Nederland. De dienst werd voorbereid in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Dordrecht-Stadspolders, het platform Dordtse Kerken en het Cultureel Educatief Centrum Dordrecht.

Voorgangers in de dienst waren bisschop Rhoïnde Doth (EBG), ds. Erik Schipper (PKN) dr. Duncan Wielzen (RKK) en dr. René de Reuver (scriba PKN). De muzikale begeleiding werd verzorgd door Pearl Jozefzoon, Henk Kraaijeveld en Martijn Borsje. Het verlangen om samen hoopvol op weg te gaan werd uitgezongen in liederen en uitgesproken in gebeden, lezingen en verkondiging. Dr. Duncan Wielzen en ds. René de Reuver spraken het kyriegebed uit. Naast het belijden van schuld en medeverantwoordelijkheid van kerk en theologie voor het slavernijverleden, klinkt hierin het gebed om vergeving en een nieuw begin.

Pearl Jozefzoon en Henk Kraaijeveld zongen o.a. Amazing grace, Go down Moses en het lied Een toekomst vol van hoop. De lezingen waren genomen uit het boek Exodus 3 en Galaten 3. In zijn preek ging Ds. Erik Schipper in op het onderscheid tussen herdenken, dat betrekking heeft op het verleden en gedenken dat gebeurt met het oog op de toekomst. Wij gaan samen hoopvol op weg, al moet het dwars door de woestijn heen, zei ds. Schipper. De voorbeden werden uitgesproken in het Nederlands, het Papiaments en het Sranantongo. Sydney Breidel las het gedicht Tijdreizen van stadsdichteres Swendeline Ersilia.

Terugkijken

De livestream van de dienst is terug te zien op het YouTube kanaal van de Raad van Kerken.

De EO maakte opnamen van de kerkdienst en zond daarvan op zondagochtend 30 juni fragmenten uit in het programma Keti Koti in Dordt dat gepresenteerd werd door Jurjen ten Brinke.

De initiatiefnemers willen deze herdenkingsdienst voortaan jaarlijks houden. Ieder jaar in een kerk in een andere stad en bij voorkeur in steden die een relatie hebben met het slavernijverleden.

Tekst: Geert van Dartel
Foto: Raad van Kerken