Presentatie ‘Veiligheid opnieuw doordenken’


  • Datum:
  • Locatie: Johanneskerk
  • Adres: Westsingel 30, Amersfoort
  • Organisatie: Werkgroep Inclusieve Veiligheid

De Werkgroep Inclusieve Veiligheid werkt al geruime tijd aan een nieuw perspectief op het veiligheidsbeleid, mede aan de hand van een scenariostudie uitgevoerd door de Duitse kerken. Dit stuk is eerder, op verzoek van enkele lidkerken, met de Raad van Kerken gedeeld en in de plenaire vergadering besproken. Deze gedegen en uitvoerige scenariostudie is nu vertaald in het Nederlands, geactualiseerd en bewerkt voor de Nederlandse beleidscontext. De Werkgroep Inclusieve Veiligheid organiseert tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst waar het projectdocument ‘Veiligheid opnieuw doordenken’ zal worden gepresenteerd.

In een wereld die wordt geteisterd door oorlogen en waar gesprekken hierover worden gedomineerd door het militaire narratief vinden zij dat er grote behoefte is aan een hoopvol perspectief op een alternatief veiligheidsbeleid. De Werkgroep nodigt belangstellenden uit om mee te komen denken over dit nieuwe perspectief en mee te praten over het opzetten van een campagne om dit alternatieve beleid in Nederland gestalte te geven in de komende jaren. Het programma zal bestaan uit de presentatie van het boek, een paneldiscussie en uitwisseling in kleine groepen.

Aanmelden via info@samenveilig.earth.