Tentoonstelling ‘Christendom en slavernij’

Van 29 juni t/m 22 september is in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Christendom en slavernij, een Nederlands verhaal te zien. Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke reflecties, onderbelichte perspectieven en hedendaagse kunst krijgen bezoekers inzicht in de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald. Deze geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Ze hebben de identiteit van Nederland mede gevormd.

De tentoonstelling bestrijkt alle gebieden waar Nederland in het koloniale verleden actief was. Het omspant de periode van 1596 – het moment waarop voor het eerst een schip met slaafgemaakten aanmeerde in Middelburg – tot nu. Nederlanders raakten letterlijk met de Bijbel in de hand betrokken bij slavernij. Op de schepen voeren koopmannen en predikanten samen uit om de dubbele boodschap van commercie en christendom te verspreiden. Dominees overzee kregen vaak een aantal tot slaafgemaakten ter beschikking, en kerken profiteerden van de welvaart die met slavernij werd verdiend. Naast historische objecten is er in de tentoonstelling een belangrijke rol weggelegd voor hedendaagse kunst.

Tegenstemmen

Ondanks de dominante steun voor slavernij waren er in de Nederlandse koloniale periode ook altijd tegenstemmen. Welke argumenten gebruikten mensen om het christelijk geloof te verenigen met de uitbuiting van andere mensen, of zich daar juist tegen te verzetten? Waarom voelden sommige tot slaafgemaakten zich aangesproken door het christelijk geloof? Hoe verliep de interactie tussen de religies van de slaafgemaakten en het christendom van de Nederlanders? Welke rol speelden de kerken in de uiteindelijke afschaffing van slavernij? En hoe wordt er nu naar dit verleden gekeken?

Uitgebreid activiteitenprogramma

Met verschillende partners organiseert het museum activiteiten, zoals een concertserie, publieksavond, talkshow en lezingenreeks. In samenwerking met de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden, verbonden met de Raad, worden drie dialoogtafels georganiseerd.

Meer informatie over de tentoonstelling is hier te vinden.

Bron tekst: Museum Catharijneconvent
Afbeelding: Albert Cuyp, Opperkoopman van de VOC en zijn vrouw en een tot slaaf gemaakte bediende. Rijksmuseum Amsterdam.
Bron afbeelding: Wikimedia Commons